Buddha Maitreya - framtidens Buddha

 

Namnet Maitreya kommer från sanskrit-ordet ”maitri” som betyder ”allomfattande kärlek”. Genom att de är oändligt medkännande och allvetande, ger oss buddhorna sin undervisning i ord och som förebilder för att leda oss på vägen till vår egen andliga mognad.

 

maitreya

 

När den undervisning som förmedlats av Buddha Sakyamuni (den historiska Buddha i vår tidsålder) försvinner, kommer negativitet och motgångar att öka till dess Buddha Maitreya, genom sin överväldigande medkänsla, uppenbarar sig som en strålande vacker andlig lärare som inspirerar människor att öva dygdens väg, speciellt allomfattande kärlek.