Plats för utställningen den 14 – 15 maj 2011:

 

Södra Latins gymnasium

Skaraborgsgatan 14

STOCKHOLM

 

Lördag 14 maj 2011 - kl. 11:00 - 17:00 med invigningsceremoni kl 11:00

Söndag 15 maj 2011 - kl. 10:00 - 17:00

 

OBS! Fri entré till utställningen

 

Informationsblad för utställningen i Stockholm hittar du här

 

Utställningen visas gratis för allmänheten för att så många som möjligt ska få tillfälle att uppleva den. För att täcka kostnaderna för lokalhyror, transporter, informationsmaterial m.m. förlitar vi oss helt på donationer.

 

Insamling till projektkostnaderna sker genom Stiftelsen Tibetprojekt och du kan bidra genom att sätta in en gåva på stiftelsens PlusGiro 487 19 59-5.

Skriv att inbetalningen gäller ”Maitreyaprojektet”.