Stiftelsen Tibetprojekts syfte är

att genomföra och ge stöd åt projekt som gynnar tibetanerna och deras strävan efter frihet i enlighet med Hans Helighet Dalai Lamas fredsfilosofi".

Stiftelsen Tibetprojekt grundades den 16 januari 1997 av Katrin Goldstein-Kyaga och Eva Lindholm vid ett möte i Europaparlamentet i Strasbourg.

 

Stiftarna Eva Lindholm och Katrin Goldstein-Kyaga i Strasbourg 1997

Stiftelsen Tibetprojekt samlar in pengar för att kunna ta initiativ till, samordna, genomföra eller ge stöd till projekt som vi finner viktiga. Vi har bland annat bjudit in Dalai Lamas systerdotter Tencho Gyalpo till Sverige i samband med premiären av filmen ”Kundun”, där hon spelade Dalai Lamas mor. Vi tog också initiativ till, samordnade och tog ekonomiskt ansvar för Palden Gyatsos första besök i Sverige. Palden Gyatso är tibetansk munk och har suttit fängslad i Tibet i 33 år. Stiftelsen Tibetprojekt har också samlat in pengar för att göra det möjligt att ge ut hans bok ”Elden under snön” på svenska.

Stiftelsen Tibetprojekt har genomfört ett projekt för unga Tibetsympatisörer för att studera hur Tibetfrågan hanteras i Sveriges riksdag och regering samt i FN. En av aktiviteterna var en studieresa till FN:s kommission för mänskliga rättigheter (UNHCR) i Genève.

Stiftelsen Tibetprojekt bjöd in Hans Helighet Dalai Lama till Stockholm den 15-17 maj 2000 och organiserade och genomförde besöket i samarbete med Svenska Tibetkommittén.

Under åren 2001 till 2006 har Stiftelsen Tibetprojekt arbetat med att samla in pengar till ett antal externa projekt – främst bokutgivning och stöd till den oberoende tibetanska radiostationen Voice of Tibet, som har ett administrativt kontor i Norge och redaktioner i Indien och Nepal.
 

I juli-august 2007 administrerade Stiftelsen Tibetprojekt Maitreyaprojektets relikutställning (se t.v. i projektmenyn) som visades i Stockholm, Fellingsbro, Göteborg och Bjuv samt höll i en insamling till projektkostnaderna.