Lama Pema
 
Lama Pema Wangdak är tibetansk munk och lärare inom Sakyatraditionen.
1991 bjöds han in första gången till Sverige av Svenska Tibetkommittén och har sedan dess regelbundet kommit tillbaka för att ge föreläsningar i tibetansk buddhistisk filosofi och meditation samt om den tibetanska kulturen och Tibet idag.

Lama Pema är en lysande föreläsare med kunskap om och djup förståelse för det västerländska samhället. Han är bosatt i New York sedan mer än 25 år och blev amerikansk medborgare 1990. Lama Pema behärskar det engelska språket till fulländning.

I början av september 2009 organiserade Stiftelsen Tibetprojekt ett besök av Lama Pema Wangdak i Enköping, Uppsala och Västerås. Besöket inleddes med en retreat i Enköping där Lama Pema undervisade en liten grupp deltagare. Lama Pema höll sedan ett föredrag på Den Lilla Teatern i Uppsala med rubriken
Supporting Tibetan Culture as a World´s Heritage.
 
Föredraget drog många åhörare och arrangerades i samarbete med Svenska Tibetkommittén.
Innan Lama Pema reste vidare hann han också hålla ett föredrag i Västerås i samarbete med den buddhistiska föreningen Tsog Nyi Ling och Studieförbundet Vuxenskolan.

Bakgrundsinformation
Lama Pema föddes i Purang i västra Tibet 1954. Hans familj flydde till södra Indien 1959. Vid sju års ålder blev han munk och elev till Hans Helighet SakyaTritzin och andra mycket framstående lärare inom Sakyatraditionen.

Som den förste av den yngre generationens lärare i Sakyatraditionen fick han 1982 i uppdrag av Hans Helighet Sakya Trizin att resa till USA. Där bildade han Vikramasila Foundation och Palden Sakya Centers där intresserade kan studera tibetansk buddhistisk filosofi och meditation. Lama Pema har skapat ”Bur Yig” – tibetansk punktskrift – och har också grundat Pema Ts´al Monastic Institute i Pokara, Nepal och Pema Ts´al School i Mundgod i södra Indien.

År 2005 bidrog Svenska Tibetkommittén med 22 300 kronor av insamlade pengar till löpande kostnader vid Pema Ts´al School och år 2008 skickades ytterligare en gåva på 24 590 kronor (150 000 rupies) till skolan som tack för Lama Pemas insatser.

Den 9 maj 2009 mottog Lama Pema Ellis Island Medal of Honor för sin ”ställning som ledare och lärare om fred, tolerans och mångfald...”. Medaljen delas varje år ut av the National Ethnic Coalition of Organizations (NECO) till framstående amerikanska medborgare som främjar amerikanska värderingar och bygger broar mellan etniska grupper i USA och utomlands.

Lama Pema är den första tibetanen som får denna utmärkelse, som är en av USA:s mest prestigefyllda utmärkelser och är officiellt erkänd av både den amerikanska senaten och det amerikanska representanthuset. Sex presidenterna i USA har fått denna utmärkelse, liksom många ledamöter i kongressen, framstående forskare, idrottsmän, underhållare och företagsledare.